Kortikosteroidit raskaus

14 14 suuhuuhteiden käyttöön ottoa olisi kuitenkin hyvä kysyä suunterveydenhoidon ammattilaisen mielipidettä. Sillä jatkuva suuhuuhteiden käyttö voi aiheuttaa esimerkiksi muutoksia limakalvoilla (Kullaa 2004) Karies Hampaan pinnalle muodostunut plakki eli biofilmi on olennaisessa osassa hampaan reikiintymistä. Erilaiset suussa olevat retentiokohdat lisäävät plakin kiinnittymistä kyseiseen paikkaan ja näin ollen lisäävät reikiintymisen riskiä. Ikääntyneen suussa retentiopaikkoja saattavat olla proteesien kuluneet kohdat ja luonnollisiin hampaisiin asetettavat kiinnikkeet sekä hammaskivi. (Karies: Käypähoito -suositus 2009.) Ikääntyminen näkyy usein suussa myös ienvetäytyminä, jolloin kiilteetön huokoisempi hampaan juuren pinta paljastuu, toimii biofilmin retentiokohtana ja on alttiimpi kariekselle (Ollikainen 2006, 6). Hammaskiveä muodostuu myös proteeseihin ja hammasimplantteihin. Ikääntyneellä voi olla sairauteen tai vanhenemiseen liittyvä motoriikan heikentyminen, joka hankaloittaa hampaiden puhdistusta ja lisää reikiintymisen riskiä. Esimerkiksi käden vapina saattaa vaikeuttaa huomattavasti hyvän suuhygienian toteuttamista. Tämän kaltaisiin tilanteisiin voi auttaa siirtyminen helpommin käsiteltäviin välineisiin. Hammaslangan voi vaihtaa varrellisiin hammasväliharjoihin ja manuaaliharjan sähköhammasharjaan. Sähköhammasharja puhdistaa hampaat biofilmistä paremmin kuin tavallinen harja ja vähentää ientulehdusta. (Karies: Käypähoito- suositus 2009.) Tärkeää on kiinnittää huomiota myös hammasharjan vaihtoväliin, koska vanha harjan puhdistusteho on heikentynyt ja siinä pesii miljoonia bakteereja. Hammasharja tulisi vaihtaa uuteen noin kolmen kuukauden välein. (Orenstein, 2011; Watson 2012.) Kuiva suu Ikääntyminen aiheuttaa luonnollista syljen erityksen vähenemistä, jonka takia kuiva suu on erityisesti vanhemman ikäpolven ongelma (Hannuksela 2012). Yksi suun kannalta merkittävimmistä ja yleisimmistä lääkkeiden haittavaikutuksista on suuta kuivattava vaikutus (liite 1). Yli 400 lääkkeen on arveltu aiheuttavan syljenerityksen vähenemistä ja suun kuivumista. Suun kuivuminen voi johtua myös syljen laadun muuttumisesta. Lääkkeet muuttavat syljen paksuksi ja sitkeäksi, jolloin sillä ei ole enää yhtä kostuttava vaikutus kuin normaalilla juoksevalla syljellä. Lääkitysten

9 Käsitekaavio nausea symptoms vomiting retching HCG, human chorionic gonadotropin hormonal factors estrogens etiology thyroid hormones psychosocial factors serotonin antagonists antiemetic medication dopamin antagonists nutrition corticosteroids Hyperemesis gravidarum treatment acupuncture acupressure Neiguan acupuncture point, P6 acupuncture point intravenous hydration weight loss > 5% diagnostic criteria dehydration ketonuria Mild hyperemesis gravidarum with metabolic disturbance ICD-10 diagnostic classification O21 Excessive vomiting in pregnancy Late vomiting of pregnancy Other vomiting complicating pregnancy Vomiting of pregnancy, unspecified

38 37 Liitteet Liite 1 Saatekirje Hei! Olemme sairaanhoitajaopiskelijoita Laurea-ammattikorkeakoulusta Otaniemen yksiköstä. Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa potilasohje IBD-potilaille (inflamatory bowel desease), eli tulehduksellista suolistosairautta sairastaville, HUS:in gastroenterologiselle poliklinikalle. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää IBD-potilaiden ohjausta. Potilasohjeen tavoitteena on antaa lyhyt mutta kattava tietopaketti sairauteen liittyvistä tekijöistä IBD-potilaille. Opinnäytetyö on osa HUS:in ja Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemen Kolmiosairaalahanketta. Haastattelemme IBD- sairaanhoitajia sekä lääkäreitä jotka työskentelevät HUS:in gastroenterologisella poliklinikalla. Haastateltavat saavat tuoda esiin omia mielipiteitään ja kokemuksiaan ohjauksen tarpeista. Tavoitteenamme on saada haastateltavilta tietoa siitä mitä he toivovat potilasohjeen sisällön olevan. Toivomme, että haastateltavat tuovat ajatuksiaan esiin omilla ehdoillaan ja spontaanisti. Toteutamme haastattelun teemahaastattelun menetelmällä ja käytämme haastattelussa valmiiksi suunniteltuja kysymyksiä jotka johdattavat keskustelua. Haastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna ja se nauhoitetaan. Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista eikä aiheuta minkäänlaisia kustannuksia. Haastattelunauhat tuhotaan, kun opinnäytetyö on saatu valmiiksi. Arvioitu keskusteluaika on n. 45 minuuttia. Haastateltavien henkilöllisyys ei käy ilmi opinnäytetyössä, ja haastattelutilanteessa voitte esiintyä anonyymeinä. Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiinne opinnäytetyötämme koskien. Ystävällisin terveisin, Sairaanhoitajaopiskelijat Niina Lax ja Emilia Knaapi

Jotkut sairaudet voivat olla vuorovaikutuksessa tätä lääkettä. Kerro lääkärillesi, jos sinulla on jokin sairaus, varsinkin jos jokin seuraavista koskee sinua:
• jos käytät jotakin, rohdosvalmiste tai ravintolisä
• jos olet allerginen lääkkeitä, elintarvikkeita tai muita aineita
• jos sinulla on ollut vakava reaktio (esim. käsien, kasvojen, huulten, silmien, kurkun tai kielen, nielemisvaikeuksia tai hengitysvaikeuksia; käheys)  sen jälkeen kun kaikki muut angiotensiini II-reseptorin salpaaja tai angiotensiinikonvertaasientsyymin (ACE) estäjiä (esim. Kaptopriili®)
• jos sinulla on nestehukkaa tai on alhainen veren tilavuus
• jos sinulla on korkea tai alhainen veren elektrolyyttien tasot (esim. natrium, kloridi, kalium, magnesium, kalsium)
• jos sinulla on astma, diabetes, kihti, sydän ongelmia (esim. kongestiivinen sydämen vajaatoiminta), maksasairaus, sappirakko, tai munuaissairaus, korkea veren kolesteroli   tai rasva-arvoihin, lisäkilpirauhasen ongelmia, tai systeeminen lupus erythematosus
• jos sinulla on äskettäin ollut hermo leikkaus
• jos käytät toista lääkettä korkean verenpaineen
• Nainen potilailla hedelmällisessä iässä pitäisi tietää seuraukset altistuminen Sartel-S-tabletit (Generic Micardis HCT) raskauden aikana. Hoitovaihtoehdoista tulee keskustella naisten kanssa, jotka suunnittelevat raskautta. Potilaille on tiedotettava ilmoittaa raskauksien niiden lääkäri välittömästi.
Jotkut lääkkeet voivat vuorovaikutuksessa tämä lääke. Kerro terveydenhuollon tarjoaja jos käytät muita lääkkeitä, erityisesti jokin seuraavista:
• dofetilidi tai ketanserin koska riski epäsäännöllinen syke voidaan lisätä
• ACE: n estäjät (esim, Lisinopriili®, Ramipriili®), koska riski munuaissairaus voidaan lisätä
• adrenokortikotrooppisen hormonin (ACTH), barbituraatit (esim. Fenobarbitaali®), kortikosteroidit (esim. Prednisoni®), diureetit (esim. Furosemidi®), muita lääkkeitä,  korkean verenpaineen, tai huume kipu lääkkeitä (esim. morfiinia), koska ne saattavat lisätä riskiä tätä lääkettä, sivuvaikutuksia.
• kolestyramiini, kolestipoli tai ei-steroidiset anti-inflammatoriset lääkkeet (Nsaid) (esim ibuprofeeni), koska ne saattavat vähentää lääkkeen tehokkuuden
• diatsoksidi, digoksiini, litium, nondepolarizing lihasrelaksantit (esim. Tubokurariini®), kaliumia tai kaliumia säästävät diureetit (esim. Spironolaktoni®), koska riski niiden sivuvaikutuksia voidaan korottaa tätä lääkettä,

Kortikosteroidit raskaus

kortikosteroidit raskaus

Jotkut sairaudet voivat olla vuorovaikutuksessa tätä lääkettä. Kerro lääkärillesi, jos sinulla on jokin sairaus, varsinkin jos jokin seuraavista koskee sinua:
• jos käytät jotakin, rohdosvalmiste tai ravintolisä
• jos olet allerginen lääkkeitä, elintarvikkeita tai muita aineita
• jos sinulla on ollut vakava reaktio (esim. käsien, kasvojen, huulten, silmien, kurkun tai kielen, nielemisvaikeuksia tai hengitysvaikeuksia; käheys)  sen jälkeen kun kaikki muut angiotensiini II-reseptorin salpaaja tai angiotensiinikonvertaasientsyymin (ACE) estäjiä (esim. Kaptopriili®)
• jos sinulla on nestehukkaa tai on alhainen veren tilavuus
• jos sinulla on korkea tai alhainen veren elektrolyyttien tasot (esim. natrium, kloridi, kalium, magnesium, kalsium)
• jos sinulla on astma, diabetes, kihti, sydän ongelmia (esim. kongestiivinen sydämen vajaatoiminta), maksasairaus, sappirakko, tai munuaissairaus, korkea veren kolesteroli   tai rasva-arvoihin, lisäkilpirauhasen ongelmia, tai systeeminen lupus erythematosus
• jos sinulla on äskettäin ollut hermo leikkaus
• jos käytät toista lääkettä korkean verenpaineen
• Nainen potilailla hedelmällisessä iässä pitäisi tietää seuraukset altistuminen Sartel-S-tabletit (Generic Micardis HCT) raskauden aikana. Hoitovaihtoehdoista tulee keskustella naisten kanssa, jotka suunnittelevat raskautta. Potilaille on tiedotettava ilmoittaa raskauksien niiden lääkäri välittömästi.
Jotkut lääkkeet voivat vuorovaikutuksessa tämä lääke. Kerro terveydenhuollon tarjoaja jos käytät muita lääkkeitä, erityisesti jokin seuraavista:
• dofetilidi tai ketanserin koska riski epäsäännöllinen syke voidaan lisätä
• ACE: n estäjät (esim, Lisinopriili®, Ramipriili®), koska riski munuaissairaus voidaan lisätä
• adrenokortikotrooppisen hormonin (ACTH), barbituraatit (esim. Fenobarbitaali®), kortikosteroidit (esim. Prednisoni®), diureetit (esim. Furosemidi®), muita lääkkeitä,  korkean verenpaineen, tai huume kipu lääkkeitä (esim. morfiinia), koska ne saattavat lisätä riskiä tätä lääkettä, sivuvaikutuksia.
• kolestyramiini, kolestipoli tai ei-steroidiset anti-inflammatoriset lääkkeet (Nsaid) (esim ibuprofeeni), koska ne saattavat vähentää lääkkeen tehokkuuden
• diatsoksidi, digoksiini, litium, nondepolarizing lihasrelaksantit (esim. Tubokurariini®), kaliumia tai kaliumia säästävät diureetit (esim. Spironolaktoni®), koska riski niiden sivuvaikutuksia voidaan korottaa tätä lääkettä,

Media:

kortikosteroidit raskauskortikosteroidit raskaus

http://buy-steroids.org